Bevakningsavtalet 2016 – 2017

Nyheter

Efter att ha avbrutit förhandlingarna en gång, har Almega Tjänsteförbundet och Svenska Transportarbetareförbundet kommit överens.
Det är nu bestämt att man skall förlänga det gamla avtalet men med vissa ändringar.
Bevakningsbranschens löner, kostnadsersättningar, anställningsvillkor och avgifter var i fokus under förhandlingarna och en hel del har ändrats.
Vi har läst genom det nya avtalet samt protokollet från mötet mellan Almega och Transport. Det är sammanfattat nedan.


Kollektivavtalet kortfattat:
Ändringar är giltiga från och med 1 Maj 2016 till och med den 31 Maj 2017.

 • Begreppet Halvtid är borttaget då det saknar funktion
 • Digitala scheman och lönespecifikationer
  Arbetsgivare kan tillhandahålla både lönespecifikation och schema digitalt om inte den anställda begär att få det i pappersform.
 • Löner
  Grundlönen höjs med 593 kr/månad. Klicka för att se den nya lönetabellen
  Även OB-ersättning med mer är höjt.
 • Anmärkning gällande övertid
  Övertid är all arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. Kompensationsledighet eller annan ledighet skall vara med i uträkningen av  övertid, samt likställas med fullgjord  ordinarie arbetstid.
 • Tillfällig förskjutning av arbetstid.
  Här finns mycket information att tillgå, men vi väljer att kortfattat skriva att ersättning utgår med 15,00 kr för varje arbetat timme.
  Arbetspasset måste ha samma längd och kan inte skjutas bakåt i mer än tre (3) timmar, vara max 5 pass per månad eller 8 pass under en kvartalsschemaperiod.
 • Sjukanmälan
  Arbetsgivaren kan då skäl härtill föreligger begära intyg från läkare, som av honom anvisats, men ersätter då kostnaden för intyget.
 • Föräldralön
  Denna paragraf upphörde att gälla från och med den 1 Januari 2014 då FPT (föräldrapeningstilläg) började gälla.
 • Reseersättning
  Då arbetstagaren tjänstgör (tillfälligt) utanför sin ordinarie stationeringsort utgår reseersättning med timlön (för restid) och kostnader för resan så som t.ex:
  milkostnad, bussavgift eller P-avgift. Ersättningen utgår endast om resan överstiger 30 minuter. Överstiger det med 30 minuter utgår ersättning för hela resan.
  Reseersättning utgår ej om arbetstagaren är bosatt på arbetsorten om inte arbetstagaren beordras att före och efter tjänstgöringens slut inställa sig på platskontoret på stationeringsorten.

Fler ändringar är gjorda och kan hittas hos Transport.Lite kuriosa:

¤ Arbetsgivaren kan nu ändra ett arbetstidsschema senast 4 veckor innan det nya arbetstidsschemat börjar gälla.
¤ En förskjutning av ett arbetspass får endast ske i anslutning till det aktuella arbetspasset. Detta gäller endast heltidsanställda.
¤ Hundvårdsersättningen förhandlas inte längre separat. Nu är det konsekvenshöjning som gäller. Ersättningen för fodervärd samt egen hund är höjd.

Kommentera