Butikskontrollantsutbildning

Denna utbildningen är en påbyggnadskurs för VU1 och VU2.
Utbildningens syfte är att öka kunskaperna i de ämnen som berör butikskontroll jämfört med vad som behandlas under väktarutbildningen.
Butikskontrollantens uppgift är främst att hindra butiksstölder i varuhus och butiker. Arbetet är hårt och mycket krävande, därför ställer man höga krav på såväl eleverna som utbildningen.
Då en butikskontrollant dagligen berövar folk friheten genom envarsgripanden, är det av yttersta vikt att butikskontrollanter besitter goda juridiska kunskaper.
Kurserna lägger därför stor vikt på juridiken och lagstöden du har som butikskontrollant.

För att en väktare ska få utföra butikskontroll krävs att han eller hon:

 • Har minst ett års erfarenhet av bevakning eller
 • Bedömts mogen och lämplig för uppgiften efter att ha genomgått ett personlighetstest.
  OBS! Kraven kan skilja sig mellan företagen.

Utbildningen:
Utbildningens innehåll sprids ofta ut över 3 eller fler dagar.
Sammanlagd utbildningstid är 40 timmar. Detta i enlighet med RPS FAP 579-2.

 • Butikskontroll – 2 tim.
 • Bevakningsjuridik – 10 tim.
 •  Dokumentationsskyldighet – 4 tim.
 •  Förenklad handläggningsrutin vid snatteri – 4 tim.
 •  Konflikthantering och självskydd i butiksmiljö – 8 tim.
 •  Butikskontrollens utförande och tillvägagångssätt vid snatteri – 8 tim.
 •  Skriftligt och praktiskt prov – 4 tim.

Sista dagen på utbildningen är det ett teoretiskt prov där man måste bli godkänd.

Övrigt:
Ibland kan företagen skicka dig på en extra utbildning i expanderbar batong i samband med utbildningen till butikskontrollant.
Om du själv väljer att betala utbildningen så är det en fördel att även fixa en utbildning i expanderbar batong.


Har du synpunkter eller infallsvinklar du tycker bör tas upp får du mer än gärna kontakta oss via kontaktformuläret.
Frågor kan du ställa i forumet: Forum – Utbildningar

Comments are closed.