Lönetabell – Vad tjänar en väktare?

Vad tjänar en väktare?
Här hittar du det aktuella fackliga direktivet för löner. Men även hur lönerna har sett ut genom åren. Saknas några siffror som du sitter på får du mer än gärna skicka dessa till oss här. Jobbar du som väktare bör du givetvis vara med i Transport som är det fackliga förbundet för väktare. Mer information om Transport och om hur du blir medlem hittar du om du klickar här.

OBS:
Halvtids-, deltids- och behovsantällda har samma lönetabell.

Nedanstående siffror visar lön innan skatt.

Heltidsanställd

Månadslön fr o m Lön för nyanställd Grundlön Lönegrupp B Lönegrupp C Lönegrupp D Lönegrupp E
1/06 2019 21 720 kr 23 004 kr 26 943 kr 27 320 kr 28 075 kr 28 451 kr
1/06 2018 21 108 kr 22 392 kr 26 331 kr 26 708 kr 27 463 kr 27 839 kr
1/06 2017 20 587 kr 21 871 kr 25 810 kr 26 187 kr 26 942 kr 27 318 kr
1/5 2016 20 018 kr 21 302 kr 25 241 kr 25 618 kr 26 373 kr 26 749 kr
1/4 2015 19 425 kr 20 709 kr 24 648 kr 25 025 kr 25 780 kr 26 156 kr
1/4 2014 18 767 kr 20 051 kr 23 990 kr 24 367 kr 25 122 kr 25 498 kr
1/4 2013 18 207 kr 19 481 kr 23 430 kr 23 807 kr 24 562 kr 24 938 kr
1/4 2012 17 657 kr 18 941 kr 22 880 kr 23 257 kr 24 012 kr 24 388 kr
1/3 2011 17 057 kr 18 341 kr 22 160 kr 22 537 kr 23 292 kr 23 668 kr
1/4 2010 16 653 kr 17 907 kr 21 635 kr 22 003 kr 22 740 kr 23 107 kr
1/4 2009 16 407 kr 17 642 kr 20 935 kr 21 303 kr 22 040 kr 22 407 kr
1/4 2008 16 165 kr 17 381 kr 20 135 kr 20 503 kr 21 240 kr 21 607 kr

Halv- och deltidsanställd

Timlön fr o m Lön för nyanställd Grundlön Lönegrupp B Lönegrupp C Lönegrupp D Lönegrupp E
1/06 2019 131,16 kr 138,91 kr 162,70 kr 164,98 kr 169,54 kr 171,81 kr
1/06 2018 127,46 kr 135,22 kr 159 kr 161,28 kr 165,84 kr 168,11 kr
1/06 2017 124,32 kr 132,07 kr 155,86 kr 158,13 kr 162,69 kr 164,96 kr
1/5 2016 120,88 kr 128,64 kr 152,42 kr 154,70 kr 159,26 kr 161,53 kr
1/4 2015 117,30 kr 125,05 kr 148,84 kr 151,12 kr 155,68 kr 157,95 kr
1/4 2014 113,33 kr 121,08 kr 144,87 kr 147,14 kr 151,70 kr 153,97 kr
1/4 2013 109,95 kr 117,70 kr 141,49 kr 143,76 kr 148,32 kr 150,59 kr
1/4 2012 106,62 kr 114,38 kr 138,16 kr 140.44 kr 145,00 kr 147,27 kr
1/3 2011 103,00 kr 110,75 kr 133,82 kr 136,09 kr 140,64 kr 142,93 kr
1/4 2010 100,56 kr 108,13 kr 130,65 kr 132,87 kr 137,32 kr 139,54 kr
1/4 2009 99,08 kr 106,53 kr 126,42 kr 128,64 kr 133,09 kr 135,31 kr
1/4 2008 97,61 kr 104,96 kr 121,59 kr 123,81 kr 128,26 kr 130,48 kr

Behovsanställda

Timlön fr o m Lön för nyanställd Grundlön

OB-tillägg

Tillägg fr o m A (vardag 18-06) B1 (helgdag 06-18) B2 (helgnatt 18-06) C (storhelg) D (midsommar,jul, nyår)
1/06 2019 22,18 kr 33,69 kr 37,83 kr 65,50 kr 146,78 kr
1/06 2018 21,68 kr 32,93 kr 36,98 kr 64,03 kr 143,48 kr
1/06 2017 21,25 kr 32,28 kr 36,25 kr 62,77 kr 140,67 kr
1/5 2016 20,79 kr 31,59 kr 35,47 kr 61,42 kr 137,64 kr
1/4 2015 20,31 kr 30,86 kr 34,65 kr 59,99 kr 134,44 kr
1/4 2014 19,77 kr 30,05 kr 33,74 kr 58,41 kr 130,90 kr
1/4 2013 19,35 kr 29,40 kr 33,01 kr 57,16 kr 128,08 kr
1/4 2012 18,96 kr 28,82 kr 32,35 kr 56,00 kr 125,51 kr
1/3 2011 18,36 kr 27,91 kr 31,33 kr 54,24 kr 121,56 kr
1/4 2009 17,34 kr 26,35 kr 29,58 kr 51,22 kr 114,77 kr
1/4 2010 17,93 kr 27,25 kr 30,59 kr 52,96 kr 118,68 kr
1/4 2008 16,77 kr 25,49 kr 28,61 kr 49:54 kr 111,00 kr

Vid bevakning med hund

Tillägg fr o m Per timme
1/06 2019 2,10 kr
1/06 2018 2,05 kr
1/06 2017 2,01 kr
1/5 2016 1,97 kr
1/4 2015 1,92 kr
1/4 2014 1,87 kr
1/4 2013 1,83 kr
1/4 2010 1,69 kr
1/4 2009 1,64 kr
1/4 2008 1,58 kr

Övriga tillägg

Vad avser lönegrupperna B – E kan avsteg ske från minimilönen efter lokal överenskommelse mellan företaget och förbundet eller förbundets lokalavdelning eller mellan de centrala parterna.

För värdetransportörer ingrupperade i lönegrupp C utges ett tillägg om 250 öre per faktisk arbetad timme vid utförande av värdetransporttjänst.

Definitioner:
1 Nyanställningslön utges under de första sex månadernas anställning.

2 Grundlön utges efter sex månaders anställning.

3 Efter 15 månaders anställning ska anställd inplaceras i någon av lönegrupperna B – E enligt nedanstående uppställning och med hjälp av den funktionsbeskrivning som återfinns i bilaga 2 till det fackliga avtalet.
(Övergångsregel: Anställda senast 2008-01-18 ska ingrupperas efter 12 månaders anställning.)

Ingruppering i lönegrupper:
B –  Port/stationär/receptionsbevakning med rondering, kvalificerad receptionisttjänst,
avancerad port/stationärbevakning i kombination med arbete i åtgärdscentral, oljelossningsbevakning,
rond/dist-rikts/områdesbevakning, brand/svetsbevakning, butiks-, varuhus- och köpcenterbevakning/-
butiksvärd, mynttömning/parkerings-bevakning på kommunal gatumark, arrestantbevakning,
flygplats-kontroll/hamnkontroll samt bostadsbevakning.
Arbetare fyllda 18 år, som utför arbetsuppgifter för vilka ej krävs väktarutbildning.
Exempel på dessa arbetsuppgifter är bankdepå-och uppräkningsarbete samt parkeringsbevakning med
förordnande enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.
C – Ordningsvaktstjänst, skyddsvaktstjänst, jourdistriktsväktare, resursväktare, värdetransportörer,
blod-transportörer, säkerhetsväktare vid kärnkraftverk, försäljnings-och varukontroll, fastighetsjour,
ambassadbevakning, tunnelbanebevakning samt operatör i larmcentral.
D – Operatör i speciella larmcentraler, övningsledare vid kärnkraftverk, 
gruppledare samt teknisk utryckningsväktare.

E – Kvalificerad gruppledare, personskydd.


I de fall arbetstagare som är inplacerade i någon av lönegrupperna B – E utför arbete som är hänförligt till

annan lönegrupp än den som arbetstagaren är inplacerad i ska följande gälla:

  • Utförs arbetspass som är hänförligt till lägre lönegrupp ska lön likväl utges i enlighet med den lönegrupp
    som arbetstagaren är placerad i.
  • Om däremot arbetstagaren utför arbetspass som är hänförligt till högre lönegrupp
    ska lön utges enligt denna lönegrupp för de pass som utförts i den högre lönegruppen

Comments are closed.