By

Motion rörande Ordningsvakter

Nyheter

Bättre användning av ordningsvakter står på agendan i Adam Marttinen och Patrick Reslow’s motion till regeringen.

Blåljus, OC spray och LOB bussar som styrs av bevakningsföretag.
Detta skulle kunna innebära en förändring även för väktare i långa loppet.

LOB-bussar:
LOB-bussar är något bevakningsföretag själva skulle kunna utföra. Skulle transporten kunna delegeras till ett bevakningsföretag för en omhändertagen för LOB eller PL 13 skulle polisen kunna prioritera andra saker som är viktigare.
– Motion: 2017/18:889

Problemen som uppstår är såklart om ordningsvakter verkligen ska köra LOB-bussarna, eller om värdetransportörer, väktare eller Kriminalvården ska köra bussarna.
Kanske kommer det en ny utbildning för transport av LOB (en tanke bara).
LOB, är en vårdlag. Det kan innebära att det faktiskt inte måste vara polisen som transporterar eller tar hand om en person omhändertagen i enlighet med LOB.

När det kommer till blåljus så är chanserna ganska små att just väktare får blåljus, och detta kommer i sådana fall endast kunna användas vid konstaterad nödsituation.
Så som det i sådant fall även blir för Ordningsvakter. Dessutom måste det godkännas av ”högre instans” innan man får tända ljusen.

OC-Spray har vart på tal ganska många år och är ett självförsvar som inte skadar lika mycket som den nuvarande batongen gör, men är mer effektiv.
Chansen borde vara ganska stor att OC-spray ganska snart får användas av både ordningsvakt och väktare.
Verkligheten ute på fält ser annorlunda ut idag jämfört med när lagar, regler och stadgar skrevs för väktare och ordningsvakter.

Vi väntar med spänning på att se var som händer med motionen som lämnades in 2017-10-02.

Du kan läsa hela motionen och även se beslutet när det kommer via länken:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502889

Kommentera