Nya avtalet med Facket

Nyheter

Ett nytt avtal är nu äntligen klart!

Här är utdraget från Transport’s hemsida:


Bevaknings- och säkerhetsavtalet klart 30 maj.

Ett nytt bevaknings- och säkerhetsavtal tecknades den 30 maj och innehåller följande ändringar.

Avtalsperioden är 2017-06-01 till och med 2020-05-31. Det tredje och sista året är ömsesidigt uppsägningsbart.

Grundlönerna höjs med 569 kr/mån första året, 521 kr/mån andra året och 612 kr/mån tredje året i samtliga tariffer. Totalt höjs grundlönerna med 1 702 kr/mån under avtalsperioden.

Hundförare: Hundersättningen för de som äger hunden själv, höjs till 1 650 kr/mån första året, 1 700 kr andra året och 1 750 kr tredje året.

Parkeringsvakter på kommunal mark erhåller tillägg á 1,00 kr/h för varje arbetad timme med denna arbetsuppgift. BYA kommer framöver att utbilda i parkeringsövervakning på kommunal mark. Lön utgår ej under de första nio dagarna av utbildningen i parkeringsövervakning på kommunal mark för nyanställda.

Under 13 § anmärkning läggs ordet årligen till.

Samtliga tillägg utom hundersättningen konsekvenshöjs med 2,2% första året, 2,0% andra året och 2,3% tredje året.


Källa: http://www.transport.se/medlemskapet/kollektivavtal/avtalsrorelse-2017/

I och med detta har vi nu uppdaterat LÖNETABELLEN på hemsidan fram till och med 2019.Forumdel: http://vaktare.nu/amne/nya-avtalet-med-facket/

Kommentera