Väktargrundutbildning

Väktarutbildning 1 (VU1)

Den första utbildningsdelen heter Väktarutbildning 1 (VU1) och brukar oftast ta nio dagar att genomföra. Dessa nio dagar delas upp på två veckor där du går måndag till fredag vecka ett och veckan därpå går du måndag till torsdag. I VU 1 omfattar 93 lektionstimmar och innefattar följande ämnesområden:

 • Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet
 • Bevakningsjuridik
 • Förenklad handläggning av snatteriärenden
 • Bevakningstjänst
 • Arbetsmiljö och facklig information
 • Yrkesetik och Moral
 • Olaga diskriminering och mänskliga beteenden
 • Tekniska hjälpmedel vid bevakningen
 • Brand
 • Akutsjukvård
 • Självskydd och Konflikthantering
 • Handfängsel
 • Skriftligt och Praktiskt prov

Sista dagen på utbildningen är det ett teoretiskt prov för att visa att du har förstått och har färdigheterna som krävs för att bli väktare. Med ett godkänt resultat har du sedan klarat VU1.

PYT – Praktisk Yrkesutbildning

Efter VU1 är klart återvänder du till det bevakningsföretaget du är anställd på och genomför den obligatoriska praktiken som omfattar 160 timmar med handledning. Under dessa 160 timmarna är det vanligt att man genomför lära på de distrikt man sedan kommer att jobba på.

Väktarutbildning 2 (VU2)

För att bli väktare måste du även klara Väktarutbildning 2 (VU2). Denna genomförs efter du har utfört den obligatoriska praktiken på 160 timmar. Din arbetsgivare anmäler dig – efter du genomfört praktiken – till VU2. Du måste även ha med ett PYT-intyg till VU2 på att du har genomfört praktiken. VU2 ska genomföras senast inom fyra år från det att du påbörjade VU1. Under VU2 så ges det stort utrymme till de erfarenheter du har fått under praktiken som du har genomfört. Väktarutbildning 2 är på fem arbetsdagar motsvarande 49 lektionstimmar, vilka är fördelade på följande ämnesområden:

 • Bevakningsjuridik
 • Bevakningstjänst
 • Arbetsmiljö
 • Facklig information
 • Droger
 • Krishantering, kamratstöd
 • Sjukdomskunskap
 • Samhällets rättsvårdande myndigheter
 • Självskydd och Konflikthantering
 • Skriftligt och Praktiskt prov

Sista dagen på VU2 är det ett teoretiskt prov och efter du lämnat ett godkänt resultat är du utbildad väktare.
En väktarlicens kommer tillsammans med din arbetsgivare att tas fram till dig.

 


Har du synpunkter eller infallsvinklar du tycker bör tas upp får du mer än gärna kontakta oss via kontaktformuläret.
Frågor kan du ställa i forumet: Forum – Utbildningar

Comments are closed.