Utbildningar

Väktarutbildning


 För att bli väktare måste du genomgå en väktarutbildning.

Väktarutbildningen är uppdelad i två delar och benämns vanligtvis som VU1 och VU2 (Väktarutbildning 1 och Väktarutbildning 2).
Mellan väktarutbildningarna har du en så kallad PYT (praktisk yrkesytbildning) där du går vid sidan om en annan väktare – även kallad lära – där du oftast lär dig de olika turer som du sedan själv kommer genomföra.


Information om olika utbildningar:

.

 • Väktarutbildningen
  Detta är den utbildning/grundkurs som krävs för att arbeta som väktare.
  Samt ett grundkrav för en vidareutbildning som värdetransportör och butikskontrollant.
  .
  Läs mer om utbildningens innehåll
  Läs mer om yrket:
   Rondväktare och Stationär väktare


 • Butikskontrollantsutbildning
  Denna vidareutbildning/påbyggnadskurs är för den som skall arbeta civilt eller uniformerat som butikskontrollant.
  Utförd väktarutbildning är ett krav för att få gå denna. Oftast är även 1 års erfarenhet ett krav.
  .
  Läs mer om utbildningens innehåll
  Läs mer om yrket:
  Butikskontrollant


 • Värdetransportör
  För att få utbildas till värdetransportör måste du utfört väktarutbildningen.
  Många gånger krävs även erfarenhet (1 år) av branschen innan du blir utbildad.
  .
  Läs mer om utbildningens innehåll 
  Läs mer om yrket: Värdetransportör – Kommer snart


 • Skyddsvaktsutbildning
  Detta är en grundkurs för att bli en skyddsvakt.
  Många gånger ingår även en utbildning i vapen och/eller expanderbar batong.
  .
  Läs mer om utbildningens innehåll Kommer snart
  Läs mer om yrket: Skyddsvakt – Kommer snart


 • Flygplatskontrollant
  Denna utbildning är en grundkurs för att få arbeta med säkerhetskontroller på en flygplats.
  Likt ordningsvakter är detta en utbildning som senare kräver ett förordnande från polisen
  efter utförd utbildning för att få arbeta.

  Läs mer om utbildningens innehåll Kommer snart
  Läs mer om yrket: 
  Flygplatskontrollant – Kommer snart

Tillvägagångssätt för att genomgå väktarutbildning

Det finns två sätt att få tillgång att genomföra dessa utbildningar på. Det absolut bästa och vanligaste sättet är att först visa sitt intresse hos ett bevakningsföretag och få anställning.

Bevakningsföretaget skickar dig sedan till Bevakningsbranchens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd – även förkortat BYA – väktarutbildning.
BYA som är en branschorganisation och ägs av bevakningsföretagen tillsammans med deras väktare.
Bevakningsföretaget står sedan för kostnaderna för båda väktarutbildningar samt att du även får lön under utbildningstiden.
Dock brukar lönen delas upp så att du får 65% av lönen under den första väktarutbildningen (VU1) och resterande del av lönen (35%) under den andra väktarutbildningen (VU2) samt även full lön för din tid under VU2.
Totalt blir det alltså 65% lön under VU1 och sedan 135% lön under VU2.
Detta motiveras ofta av att det är en praktiktid mellan väktarutbildningarna och att företagen vill se så att du fullföljer och går den sista väktarutbildningen, VU2.

Det andra sättet är att själv betala din väktarutbildning och genomföra den via valfri aktör.

BYA har även öppnat för allmänheten och erbjuder nu utbildningen till den som vill betala själv.
Genomför du din väktarutbildning själv, brukar den oftast kosta från 17 000 kr och uppåt (kan ändras).
Du får heller inte någon lön eftersom du inte har någon anställning hos ett bevakningsföretag.
Slutsatsen är att det blir ett betydligt dyrare alternativ.

 

Frågor kan du ställa i vårt Forum.

Har du synpunkter eller infallsvinklar du tycker bör tas upp får du mer än gärna kontakta oss via kontaktformuläret.

 

Comments are closed.