Värdetransportör

Denna utbildningen är en påbyggnadskurs för VU1 och VU2.
Utbildningens syfte är att lära väktaren de risker, lagar och regler som gäller vid transport av värdegods.
Värdetransporter behöver inte endast vara transporter av pengar, det kan även vara andra saker med högt värde.

För att en väktare ska få utbilda sig till värdetransportör krävs att han eller hon:

  • Har minst ett års erfarenhet av bevakning eller
  • Bedömts mogen och lämplig för uppgiften efter att ha genomgått ett personlighetstest.
    OBS! Kraven kan skilja sig mellan företagen.

Utbildningen:

 


Har du synpunkter eller infallsvinklar du tycker bör tas upp får du mer än gärna kontakta oss via kontaktformuläret.
Frågor kan du ställa i forumet: Forum – Utbildningar

Comments are closed.