Butikskontrollant

Butikskontrollant är nog en av de ”ovanligare” arbetsformerna som väktare.
Det finns många olika arbetsformer (Läs mer här), men denna kan nog tillhöra den lite ovanligare.
Här kan du läsa ett exempel på hur ett vanligt arbetspass kan gå till.


Beskrivning


Som butikskontrollant arbetar du oftast civilklädd, alltså inte uniformerad. Detta för att ge intrycket av att vara en vanlig kund som besöker butiken, medan du egentligen bevakar kundens ägodelar/varor och försöker stoppa eventuellt svinn/stölder.
För att få arbeta som butikskontrollant måste du ha en extra utbildning utöver din väktarutbildning. Många gånger krävs också något års erfarenhet av väktarbranschen innan du kan söka utbildningen/tjänsten, då det är en väldigt krävande arbetsform på många nivåer.

Din uppgift är att kunna se vart brott kan komma att ske och agera utefter de regler och lagar som finns.
I kortare beskrivning; leta efter tjuvarna och ta dem på bar gärning efter att de stulit (ibland även förebygga/stoppa eventuellt brott).

En butikskontrollant arbetar dag- och kvällstid då affärer har öppet. Vissa företag förbjuder ensamarbete, medan andra tillåter det. Det innebär att du kan jobba både ensam och med en kollega.

Arbetspassen brukar oftast bestå av 12 timmar (arbetstid) med varierande kunder. Där du har vissa tider då du skall befinna dig hos en viss kund.

Exempel:
08:00 – 10:00  –  Affär 1
10:00 – 12:00  –  Affär 2
12:00 – 12:30  –  Lunch
12:30 – 14:30 –  Affär 3
14:30 – 16:30 –  Affär 4
16:30 – 17:00 –  Kafferast
17:00 – 18:00 –  Affär 2 (igen)
18:00 – 19:00 –  Affär 5

Många gånger kommer du även att arbeta helger. Antingen varannan eller alla, det beror på företag och kunder.


 

Ett vanligt arbetspass

Start

Nedstående är ett exempel av ett arbetspass och rutiner. Det kan såklart skilja sig beroende på vilket bevakningsföretag du jobbar för, vilket objekt du är på och vilka rutiner som gäller vid olika händelser.
Ibland kan även rapportering krävas via PDA, telefon eller liknande.

Som butikskontrollant börjar du ditt arbetspass på bevakningsföretagets utsättning/kontor eller direkt på objektet (kunden).
När du startar passet på utsättningen/kontoret hämtar du ut din utrustning (som vanligtvis är):

 • Telefon eller COM-radio / Båda
 • Överfallslarm
 • Handfängsel
 • Batong (expanderbar)
 • Skyddsväst
 • Knivhandskar

Ringer in dig/Startar upp dig (telefon, PDA eller COM-radio) till den ledningscentral eller via den plattform som berör ditt företag.
Tar den civila företagsbilen (eller egen bil) och kör till dagens första kund.

Ankomst.

När du går in i butiken så skall du vara så osynlig som möjligt, och agera som en helt normal besökare.
Vissa av dina kunder önskar att du skall vara osynlig för personalen också då även anställda kan stjäla. Annars kan vissa ha önskemål om att du inställer dig till säkerhetsansvarig på plats.

Vid ankomst till nya kunder brukar man oftast leta upp butikschefen och legitimera sig (om inget annat är sagt om att kontrollera anställda) och berätta vem man är och göra en snabb bedömning om problem de kan ha med svinn.
Kanske är det en viss produkt eller ett visst ställe där tjuvarna brukar förbereda brottet, eller kanske är det rutiner som deras personal har som du bör veta.
Oftast vet butikskontrollanten per automatik efter ett varv eller butikens art vad som kan stjälas mest.
Utbyta telefonnr, bli visad ”griprum” dit du tar eventuella gärningsmän och diverse relevant information.

Arbetet

Nu är du klar med information, bedömning och eventuell introduktion är det dags att börja spana.
Vissa kunder kan ha ett samarbete mellan butiker så att du kan få in ett larm från annan affär och måste springa till platsen för att göra ett ingripande åt annan, eller för att en situation i närheten blivit våldsam och din förstärkning och kunskap krävs.
För att inte utbilda tjuvar eller avslöja yrkeshemligheter på denna sidan hoppar vi över beskrivningar av arbetssätt och går direkt till nästa rubrik.
Men, bra att veta om du är intresserad av yrket är att det krävs mycket tålamod, pondus, fysisk hälsa, mogenhet, öppensinne, vakenhet, alert, snabbtänk och självsäkerhet.

Brott

Ett brott har skett och du ser allt. Här skiljer sig rutinerna åt än en gång, men oftast är det följande.
(håller inne på arbets-/ tillvägagångssättet igen)

 • Grip efter kassalinjen. (Ingripandet kan både gå lugnt till men det kan även bli brottning/slagsmål med tillhyggen och ”tjänstevapnet”.)
 • Polisförhör
 • Rapportskrivning
 • Avrapportering

Nu är det bara att börja om från spaning igen om tillfället tillåter.
Ibland kan det gå så pass illa att butikskontrollanten måste lämna platsen då anhöriga eller folk runt om blir våldsamma och/eller vägrar lämna väktaren ifred (du blir ”bränd” och de vet vem du är och vad du gör).

 

Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan du även komma att genomföra nedanstående.

 • Planering
 • Rapportering av vanligare saker (vattenläckage osv)
 • CCTV (kamera) bevakning
 • Rapportera till kund om eventuella stöldrisker och riskområden
 • Hjälpa kunden att förbättra sitt stöldskydd (tips och råd)
 • Med mer….

Övrigt

Butikskontrollanten går och står extremt mycket under dagen och har därför ofta en utsatt tid för lunch och/eller fika.
Tiden kan vara en fast eller så finns det en viss tidsgräns som du kan dela upp hur du vill under dagen men med en lunch på minst 30 min.

Områdesbevakning (köpcenter) i samarbete med väktare och/eller ordningsvakter är också vanligt förekommande.
Då brukar inte butikskontrollanten behöva visa sig för gärningsmanen då gripandet sköts av väktare/ordningsvakt. Gärningsmannen märker då inget tills denne helt plötsligt sitter i nävarna på en väktare/ordningsvakt utan att ha uppfattat att hen var iakttagen och förföljd.

Denna arbetsform är en av de mer utsatta tjänsterna en väktare kan ha. Ofta då butikskontrollanten gör flera ingripanden dagligen och träffar utsatta och desperata människor.

Läs om utbildningen som krävs.

Har du synpunkter eller infallsvinklar du tycker bör tas upp får du mer än gärna kontakta oss via kontaktformuläret eller skriva en kommentar nedan. 

Comments are closed.