Ronderande väktare

Ronderande väktare är den vanligaste arbetsformen som väktare. Här kan du läsa om hur ett vanligt arbetspass brukar gå till.

Den absolut vanligaste och oftast den första arbetstypen man får som ny väktare är så kallad ronderande väktare. Som ronderande väktare jobbar du oftast nattetid och då exempelvis från klockan 19.00 till klockan 07.00, dvs tolv timmar.

Ett vanligt arbetspass

Nedan beskrivning av rutiner kan skilja sig beroende på vilket bevakningsföretag du jobbar på. Men generellt brukar det se ut som följer.

Som ronderande väktare påbörjar du ditt arbetspass på bevakningsföretaget genom att ta på dig din uniform samt hämta dina ronderingslistor där det står vad och vilka företag du ska åka till under natten. Du hämtar även nyckelskåp, ficklampa, batong, handfängsel, mobiltelefon, bilnycklar samt beroende på företag även streckkodsläsare, radio (i form av walke-talkie) och PDA. Du ringer upp den larmcentral som ditt bevakningsföretag är ansluten till och loggar på dig. Genom att göra detta så vet larmcentralen vilken person som jobbar vilket pass och ringer även ut dig på larm som inkommer i det distrikt du jobbar inom.

Efter det så påbörjar du ditt arbetspass genom att installera dig i den väktarbil som du ska ha under natten. Du åker sedan ut och påbörjar de arbetsuppgifter du ska utföra enligt din ronderingslista. En ronderingslista kan se ut som följande exempel, till skillnad från nedanstående bild är det dock betydligt mer arbetsuppgifter man utför under en natt.

Ronderingslista väktare

Ronderingslista väktare

 • Datum, på ronderingslistan finns det datum för när arbetsuppgiften ska utföras, eftersom man oftast jobbar natt så sker arbetspasset över två datum.
 • Ramtid, innebär när ronderingen ska ske, så länge den sker någon gång inom ramtiden så får du själv avgöra när du vill utföra ronderingen. Med reservation för att du måste hinna med samtliga objekt inom respektive ramtid.
 • Ronderingstid, så lång tid ronderingen ska ta på objektet.
 • Objekt, var du ska utföra ronderingen, oftast ett företag. Samma företag kan förekomma flera gånger under en natt beroende på vad de har köpt för tjänst.

På varje företag sitter det utplacerat olika streckkoder som du scannar med streckkodsläsaren som du har med dig. Detta för att visa på att du har varit på företaget under ditt arbetspass. Streckkodsläsaren tömmer du sedan i slutet av ditt pass vid en dator och informationen ifrån natten laddas över i ett program.

Inre rondering

Vid en inre rond har du nycklar till företaget i det nyckelskåpet du har med dig, larmar, låser upp och utför din inre ronden inne på företaget. Du kollar då så att samtliga dörrar och fönster är stängda samt låsta. Även så att lampor är släckta och inga andra förödande saker som t ex vattenläckage eller brand pågår. Beroende på företagspolicy så kan du även komma att legitimera folk som är kvar inne på företaget när du utför din rond för att se så att de är behöriga. Exempelvis personer som jobbar övertid. Du kan även ha i uppgift att ta med backuper från företaget som sedan i slutet på arbetspasset ska låsas in i ett specielt skåp på ditt bevakningsföretag.

Yttre rondering

Vid yttre rondering går du oftast runt företaget och kollar så att alla fönster är hela och ytterdörrar stängda och låsta.

Stängning

Vid stängning så åker du oftast till en butik strax innan stängningstid. Vanligtvis börjar du med att gå en sväng i butiken för att symbolisera till kunder att butiken snart stänger. Om butiken stänger kl 21.00 så ändrar du då så att dörrarna – oftast automatiska eldörrar – till butiken endast öppnas för kunder som går ut och inte för nya kunder som vill komma in. Du uppehåller dig då vanligtvis vid kassorna och ser till så att inte nya kunder smiter in när en kund går ut. Sker detta hänvisar du att butiken är stängd och ber personen lämna butiken. När det inte är några kunder kvar i kassorna går du sedan ytterligare en runda i butiken och kollar igenom den så att alla kunder är ute. Ifall det är kunder kvar hänvisar du de att butiken håller på att stänga och ber de gå till kassan för att betala sina varor. När alla kunder sedan har gått låser du dörrar och drar ner eventuella jalusier. Vanligtvis lämnar du sedan butiken tillsammans med personalen och du låser och larmar på butiken.

Beroende på vad butiken har avtalat om kan de göra olika uppgifter själva. Så att du exempelvis endast står i kassorna samt larmar och låser dörrar.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan du även komma att genomföra nedanstående.

Vanligt larm

Det kan inkoma olika typer av larm som du ska ta hand om och lösa. Det kan vara allt ifrån vanliga larm som har gått på ett företag som är inom ditt distrikt. När ett larm går hos ett företag som är anslutet till det bevakningsföretaget som du jobbar på så ringer larmet automatiskt upp din larmcentral. Din larmcentral ringer sedan ut larmet till dig via antingen den mobiltelefon du har med dig eller din radio (walkie-talkie). Du ska då fort ta dig till det företaget som larmet har gått hos. Här finns det lite olika tillvägagångssätt man brukar använda sig av beroende på olika faktorer.

Som beskrivet tidigare så har du med dig ett nyckelskåp i detta nyckelskåpet så finns det ett relativt stort antal nycklar till olika företag som är anslutna till ditt bevakningsföretag. Oftast är det nycklar som används aktivt som brukar hänga i nyckelskåpet du har med dig – dvs företag som har någon form av rondering hos sig under natten. Går larmet hos ett företag där du har nycklarna till företaget i det nyckelskåpet du har med dig avbryter du det du håller på med och åker fort till företaget, du måste givetvis följa hastighetsbegränsningarna. När du kommer till företaget är det att rekommendera att först göra en yttre kontroll där du går runt företaget och kollar fönster och dörrar. Ser du att något fönster är sönderslaget eller en dörr är öppen bör du vara extra försiktig då det eventuellt kan finnas obehöriga personer kvar inne i byggnaden. Beroende på förutsättningar kan du ringa en kolega som kommer och assisterar dig eller eventuellt polis. Tänk på att inte utsätta dig för onödiga risker.

Det kan även gå larm på företag som enbart har larmtjänst med utryckning hos ditt bevakningsföretag. Har du då otur kan det vara så att nyckeln in till det företaget som larmet har gått på inte finns i ditt nyckelskåp, utan finns inne på ditt bevakningsföretag i ett större nyckelskåp (typ kassaskåp) som du då måste hämta. Det finns då två sätt man brukar använda sig av. Har larmet gått på ett företag som ligger nära där du är brukar man åka direkt till företaget och göra en yttre kontroll. Ser allt lugnt ut brukar man sedan åka in till bevakningsföretaget och hämta nyckeln i det större nyckelskåpet, åka tillbaka till företaget där larmet gått på och gå in och göra en inre kontroll.

Går larmet på ett företag som ligger i utkanten av ditt distrikt och du inte har nyckeln i ditt nyckelskåp i bilen, kan man istället välja att först åka in till sitt bevakningsföretag och hämta nyckeln i det större nyckelskåpet och sedan åka till företaget där larmet gått på. Då först utföra en yttre kontroll och sedan en inre.

Störningsjour

Oftast finns det bostadshus i form av hyresrätter som är anslutna till det bevakningsföretag som du jobbar på med tjänsten störningsjour. Denna tjänsten innebär att personer som bor i bostadshusen kan ringa in till den larmcentralen som ditt bevakningsföretag är ansluten mot och rapportera när det är stökigt ifrån någon av grannlägeheterna. Det kan vara i form av att det spelas för hög musik eller att det är stökigt i trappuppgången. Du larmas då ut till platsen och har i uppgift att ringa på lägenheten där det eventuellt spelas för hög musik och be vederbörande att dämpa sig, då det kommit in klagomål. Eftersom man inte vet vad det är för person på andra sidan dörren eller vad den är kapabel till när den möter en okänd person så ska man ta det varsamt och alltid ha ryggen fri så man kan retirera om det behövs. Denna tjänst görs utan väktaruniform alternativt med exempelvis en reflexväst på sig, då denna tjänst inte täcks in under väktaryrket.

Överfallslarm

På olika företag där man jobbar nattetid – exempelvis MC Donalds och olika bensinmackar – och som är anslutna till det bevakningsföretag du jobbar på, har personalen oftast en knapp i kassan som de kan trycka på ifall en person uppträder hotfullt. Larm skickas då till bevakningsföretagets larmcentral som kontaktar dig som väktare och du får sedan åka till företaget och assistera personalen. Om det sker så sker det oftast sent på fredag eller lördag och i många fall så är det en person påverkad av alkohol. Givetvis kan det även vara skarpare situationer. På dessa överfallslarm kan även polisen komma att larmas ut av larmcentralen. Precis som i alla situationer som väktare ska man vara försiktig och inte utsätta sin egen säkerhet.

Övrigt

Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan du komma att göra andra saker beroende på vad de företag du ronderar på behöver hjälp med. Det kan vara allt ifrån kontrollera olika pumpar, starta industrimaskiner till att plocka in tidningen på morgonen.

Läs om utbildningen som krävs (väktargrundutbildning).

Har du synpunkter eller infallsvinklar du tycker bör tas upp får du mer än gärna kontakta oss via kontaktformuläret eller skriva en kommentar nedan. 

 

4 svar till " Ronderande väktare "

 1. vaktarvakten skriver:

  Angående informationen om störningsjouren. Rent krasst så är man inte uniformerad vakt i det läget… ?

 2. Fredrik skriver:

  Det stämmer bra vaktarvakten. Ett exempel är att man kan ta på sig en reflexväst över väktaruniformen får att ”av uniformera sig”, innan man går på störningsjouren. Man har heller inte förhöjt rättsskydd när man genomför störningsjourer.

 3. vaktarvakten skriver:

  Då kanske det ska framgå?
  ”Eftersom man inte vet vad det är för person på andra sidan dörren eller vad den är kapabel till när den möter en uniformerad person så ska man ta det varsamt och alltid ha ryggen fri så man kan retirera om det behövs.”

  Du är EJ i uniform.

 4. Fredrik skriver:

  Missade, nu åtgärdat. Tack för input!

Lämna ett svar